คาถาบูชาปี่เซียะ

คาถาบูชาปี่เซียะ

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ”

ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วตามด้วย

“อุ อา กะ สะ ปี่เซียะ อานุภาโว เมตตาจิต ประสิทธิเม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *