บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

 

          ในปัจจุบันบทสวดพระพิฆเนศมีด้วยกันหลายบทสวด แต่สามารถใช้บทสวดใดก็ได้เพียงบทเดียว หรือจะสวดหลายๆ บทต่อเนื่องกันก็ได้

บทสวดพระพิฆเนศแบบสั้น

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (สามารถท่องได้ตั้งแต่ 3,5,7,9 จบ แล้วแต่ตามสะดวก)

 

 

บทสวดพระพิฆเนศของไทย

โอม พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิด พระพิฆเณศวร

สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

 

 

บทสวดพระพิฆเนศเพื่อความสำเร็จ

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ

เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน

กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ

ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห

มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ

โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ

โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ 

 

 

บทสวดพระพิฆเนศ 8 บท

โอม พูตายะ นะมะหะ

โอม ภัคตะวิฆนะ วินาศิเน นะมะหะ

โอม วิฆะณะราชายะ นะมะฮหะ

โอม ศุธิปริยายะ นะมะหะ

โอม ศริษายะ นะมะหะ

โอม สธิรายะ นะมะหะ

โอม สมาหิตายะ นะมะหะ

โอม สมุยายะ นะมะหะ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *